Millenniumi tölgyfák, 2 db kocsányos tölgy

 

 

1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

agrár-ésélelmiszergazdaság

egészségéséletmód

 építettkörnyezet

ipariésműszaki megoldások

kulturálisörökség

           sport

x természetikörnyezet

turizmus

 

 

2.    A nemzeti érték fellelhetőségének helye

 

Apátfalva, Kossuth utca és a Hajnal utca sarka

 

3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

x telelési                             tájegységi                         megyei                                     külhoni magyarság

  

 

4. A nemzeti érték rövid,szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének lrása

 

Az államunk ezer éves fennállása alkalmából az egész országban megemlékezések zajlottak. Az egyik ilyen volt az emlékfa – ültetés, amely a tavaszi ünnepélyt képezte. A vezérgondolata az volt, hogy hét fát ültetnek a hét vezér után, vagy ezer fát a Millennium emlékére. Leginkább az iskolák buzgólkodtak a faültetésben, nem volt ez másként nálunk Apátfalván sem.

A kincstári erdőgondnok millenniumi faültetés céljára huszonöt életerős tölgyfacsemetét ajándékozott a községnek. Ezeket Zubolyszky Mihály községi tanító, a községi faiskola gondnoka – iskolás gyerekek részvételével – a millennium emlékére a következő helyekre ültette el: hat darabot az állami anyakönyvi hivatal épülete előtt, két darabot a községi iskola népiskola I. és II. fiúosztály épülete előtt, két darabot a III. és a IV. leányosztály iskolaépületénél, öt darabot a Kossuth utcában  a II. és III. leányosztály iskolaépülete előtt, három darabot a Raktár utcai I. és II. vegyes osztály iskolaépülete előtt.

A településünkön mára két nagy tölgyfa áll az elültetett huszonötből. Ezeket a Kossuth utca és a Hajnal utca sarkánál találjuk.

A fák adatai: Mivel egyszerre lettek ütetve egyformán nőttek, adataik megegyeznek.

Kocsányos Tölgy

Kora: 119 év (pontos)  Ültetve 1896-ban

Magassága: 23 méter

Törzskerület: 3,69 méter

2011-ben a helyi önkormányzat és két támogató emléktáblát avatott a millenniumi ültetés emlékére. A tábla a két fa mellett a földön áll. A tábla szövege: Ezt a két tölgyfát Magyarország ezeréves fennállásának évében 1896-ban ültette Apátfalva lakossága. A hálás utókor nevében e táblát az ültetés 115. évfordulóján emlékül állította: Molnár László újságíró, Szigeti Márton kőszobrász, Apátfalva Község Önkormányzata 2011

 

„Apátfalva - Negyedszázados álom vált valóra szombat délután az apátfalvi falunapon azzal, hogy a Kossuth utcában emléktáblát kapott az 1896-ban helyi, hazafias kezdeményezésre elültetett két millenniumi tölgyfa, valamint az egykor itt állt, a fákról elnevezett tölgyfás iskola.


Az ötletgazda a falu szülöttje, Molnár László, a most Makón önkormányzati képviselőként dolgozó pedagógus volt, aki a Csongrád Megyei Hírlap újságírójaként 25 esztendeje írt cikkében vetette fel először az ötletet. Ez volt a háromnapos, kulturális és szórakoztató rendezvényekben gazdag Szent Anna-napi programsorozat talán legmeghatóbb eseménye.

 

Az egy tantermes, szolgálati lakással is rendelkező iskolaépületben több mint száz esztendő alatt akár ezren is tanulhattak – többek között a falu díszpolgára, Benkóczy Zoltán is, aki eljött az ünnepségre. Az épületet azt követően bontották le, hogy életveszélyessé vált, és megépült az új iskola. Helyén most magánház áll. Ennek falára helyezték el az 1970-ben végzett 8. b osztályos öregdiákok adakozásából készített kettős táblát, amely a valaha itt oktatott tanároknak is emléket állít. A tölgyfák emléktáblája egy mészkőtömbre került. Ezt Szigeti Márton helyi kőszobrász, Molnár László és az önkormányzat állította a két fa tövében.”         Délvilág napilap, 2011. 07. 25.

 

 

5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

 

A Millennium alkalmából ültetett fák méltó képen emlékeznek meg a több mint, 1100 éves múltunkról, gyökereinkről itt a Kárpát medencében, és egyfajta jelzőfényként álltak és állnak mind a mai napig, hogy fennen hirdessék az erre járóknak, hogy az apátfalviak sosem feledték, hogy honnan származnak, hova tartoznak és így lesz ez az elkövetkezendő évszázadokban is.

 

 

6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

 

Tóth Ferenc: Száz magyar falu könyvesháza: Apátfalva. Budapest: Száz magyar falu könyvesháza Kht., Megjelent a magyar állam millenniumára. 197 p.http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/emlektabla_az_iskolanak_es_a_tolgyfaknak_apatfalvan/2231805/

 

 

7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

 

 

 

MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

 

 

Millenniumi tölgyfák

 

Milleniumi Tölgyfa

 

Emléktábla a tölgyfáknak

 

 

 

A lakóház falán emléktábla a „Tölgyfás iskolának”.


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat