I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye,
postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Apátfalva Község Önkormányzata
Székhelye: 6931 Apátfalva, Templom utca 69.
Postai címe: 6931 Apátfalva, Templom utca 69.
Telefonszáma: +36 62/520-630
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlapja: www.apatfalva.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Telefonszám: +36 62/520-040; +36 20/533-28-53
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével,
az egyes szervezeti egységek feladatai

Képviselő-testület
Polgármester
Képviselő-testület Bizottságai
Jegyző
Közös Hivatal

 Az egyes szervezeti egységek feladatait a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint
az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve,
beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezetője: Szekeres Ferenc polgármester
Telefonszáma: +36 62/520-040
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szervezeti egység: Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Vezetője: dr. Szénási Hanna jegyző
Telefonszáma:
+36 62/520-040 (Apátfalva)
+36 62/520-630 (Magyarcsanád)
+36 62/279-140 (Nagylak)
Elektronikus levélcíme:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
jegyzo[kukac]magyarcsanad[pont]hu
jegyzo[kukac]nagylak[pont]hu

Hivatal szervezeti egységei:
Pénzügyi Csoport
Igazgatási Csoport

4. Ügyfélfogadási rend A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve,
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Apátfalva Község Önkormányzata:
Szekeres Ferenc polgármester
Telefonszám: +36 62/520-040; +36 20/533-28-53
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal:
dr. Szénási Hanna jegyző
Telefonszáma:
+36 62/520-040 (Apátfalva)
+36 62/520-630 (Magyarcsanád)
+36 62/279-140 (Nagylak)
Elektronikus levélcíme:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
jegyzo[kukac]magyarcsanad[pont]hu
jegyzo[kukac]nagylak[pont]hu

Az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

5. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve,beosztása, elérhetősége
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bizottságai

6. Intézmények adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei)
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése,
és 1. pontban meghatározott adatai
Apátfalvi Művelődési Ház és Könyvtár székhelye és postacíme:
6931 Apátfalva, Templom utca 57.
Tel: 06-62/260-126 Fax: 06-62/260-126
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda és Bölcsőde székhelye és postacíme:
6931 Apátfalva, Maros u. 43.
Tel: 06-62/260-052 
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló,
illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye,
elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
-
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve,
székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
alapító okirata, kezelő szervének tagjai
-
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve,
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése,
illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője,
honlapjának elérhetősége, működési engedélye
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 6931 Apátfalva, Templom utca 69.
Postai címe: 6931 Apátfalva, Templom utca 69.
Telefonszáma: +36 62/520-040
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlapja: www.apatfalva.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Magyarcsanádi Kirendeltség
Cím: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Telefonszám: +36 62/520-630
Elektronikus levélcím: info[kukac]magyarcsanad[pont]hu
Honlapja: www.magyarcsanad.hu

Nagyalki Kirendeltség
Cím: 6933 Nagylak, Petőfi utca 14.
Telefonszám: +36 62/520-040
Elektronikus levélcím: szocialis[kukac]nagylak[pont]hu
Honlapja: www.nagylak.hu
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve,
a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Felelős szerkesztő: dr. Szénási Hanna jegyző
Szerkesztőség: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án
Készült: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének,
hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek,
ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.
Tel.: (62) 562-606 Fax: (62) 562-601
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.csmkh.hu


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó,
a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend,
az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Helyi rendeletek egységes szerkezetben

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében
a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
-
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata szerint

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése,
hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Adóhatósági ügyekben:
A hatáskör címzettje: Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Eljár: adóügyi feladatokkal megbízott személy
Illetékességi terület: Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak községek közigazgatási területe

Szociális ügyekben:
A hatáskör címzettje: Apátfalva Község Képviselő-testületének Szociális Kulturális, Vallási, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, Apátfalva Község Polgármestere, Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Eljár: szociális feladatokkal megbízott személy
Illetékességi terület: Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak községek közigazgatási területe

Általános Igazgatási ügyekben:
Hatáskör címzettje: Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Eljár: igazgatási feladokkal megbízott ügyintéző
Illetékességi terület: Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak községek közigazgatási területe

Építéshatósági ügyekbe:
Hatáskör címzettje: Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Eljár: építéshatósági feladatokkal megbízott személy
Illetékességi terület: Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak községek közigazgatási területe

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:1. településfejlesztés, településrendezés;2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-és rágcsálóirtás);6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 9. lakás-és helyiséggazdálkodás;10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem,katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára -jogszabályban meghatározott termékeik -értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértvea hétvégi árusítás lehetőségét is;15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek;17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;19. hulladékgazdálkodás;20. távhőszolgáltatás. 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Gyermekvédelmi ellátások tekintetében vezetett nyilvántartás
Szociális ellátások tekintetében vezetett nyilvántartás
Kereskedelmi üzletekről vezetett nyilvántartás adatai
Telephelyekről vezetett nyilvántartás adatai
Szálláshely szolgáltatási nyilvántartás
Az adózók és kötelezettségeik nyilvántartása
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes információs lapja
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

Képviselő-testület munkaterve

Testületi ülés jegyzőkönyvei

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Testületi ülés előterjesztései, meghívói
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények www.apatfalva.hu
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk www.apatfalva.hu

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Belső ellenőrzés összefoglaló jelentés

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok megismerése szabályzat 2020.

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Központi Statisztikai Hivatal

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Központi Statisztikai Hivatal

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

-

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

-

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

-

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

-

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

-

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

-

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

-

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

-

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Költségvetés, zárszámadás

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Személyi juttatások
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond -
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Nettó 5 millió Ft értéket elérő szerződések
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések -
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Eu-s fejlesztések
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Közbeszerzések